PLANY TERENU

Cały teren posiada w pełni urządzoną infrastrukturę techniczną obejmującą energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, gaz, instalację telefonii stacjonarnej internetu stacjonarnego Neostrada firmy Orange Polska SA, można również korzystać z najnowocześniejszej generacji internetu dostarczanego za pomocą masztów telefonii komórkowej technologi LTE.

Wolne

Zarezerwowane

Sprzedane


Decyzja o warunkach zabudowy 19.06.06
Decyzja o warunkach zabudowy 15.06.07
Miejscowy plan zagospodarowania