O INWESTYCJI

Rokietnica położona jest w północno-zachodniej części powiatu poznańskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Z uwagi na swoją atrakcyjną lokalizację Rokietnica znajduje się w strefie silnych wpływów urbanizacyjnych miasta. Odległość około 10 km od serca Poznania sprzyja dogodnemu połączeniu, co powoduje, że zakup terenu przeznaczonego na realizację zabudowy mieszkaniowej jest znakomitą inwestycją w Państwa przyszłość. OSIEDLE "LEŚNE REZYDENCJE" zlokalizowane jest w południowej części Rokietnicy przy ul. Dębowej i ul. Bukowej. Stanowi kompleks kilkudziesięciu działek o powierzchni od 1.200 m2, 1.400 m2 i 1.850 m2 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie określa zabudowę jednorodzinną, domu parterowego z użytkowym poddaszem. Wszystkie działki mają bezpośredni dostęp do utwardzonych kostką brukową ulic Bukowej i Dębowej, są niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte roślinnością ruderalną. W ulicach osiedlowych przebiega kanalizacja deszczowa. Idealna lokalizacja dla osób kochających spokój, przyrodę oraz piękne tereny. Kompleks ten położony jest w otoczeniu terenów użytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie ok. 37 ha obszaru leśnego, przylega wschodnią granicą do asfaltowej ul. Szkolnej prowadzącej z Rokietnicy do Napachania. Obiekty handlowe, usługowe i użyteczności publicznej zlokalizowane są w odległości ok. 1 km. Tam znajduje się również linia kolejowa i przystanki komunikacji publicznej zapewniające
m. in. komunikację w kierunku Poznania. W celu zachowania wyjątkowych pod względem krajobrazowym obszarów utworzony został
Pawłowicko – Sobocki Obszar Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym rzeki Samicy Kierskiej. Rokietnica posiada także inne atrakcyjne tereny do wypoczynku i rekreacji, m.in. w okolicach Jeziora Pamiątkowskiego i Jeziora Kierskiego.