MAPA DOJAZDU

Przez gminę przebiega droga wojewódzka Poznań – Szamotuły. Znakomita komunikacja z zachodnią obwodnicą Poznania (trasa S- 11) i co za tym idzie
z autostrada A2. Ok. 1 km od wschodniej granicy przebiega droga krajowa nr 11 Poznań – Koszalin, a 4 km od granicy południowej gminy – trasa krajowa 92.
W Rokietnicy znajduje się stacja linii kolejowej Poznań – Szczecin. Liczba ludności Gminy Rokietnica na dzień 31 grudnia 2013 roku: 13 902 osób. Rokietnica to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gmina powiatu poznańskiego. Świadczyć o tym może 50% przyrost liczby mieszkańców
w przeciągu ostatnich 12 lat Najwyższy przyrost ludności odnotowały miejscowości Rokietnica.